פרופיל העמותה

כמו בכל העולם גם בישראל כ- 10% מהאוכלוסייה הם אנשים בעלי מוגבלות. המדינה חילקה את הנכים ל-4 קבוצות המקבלות התייחסות וטיפול שונים מהשלטון: נכי צה"ל, נכי תאונות עבודה, נכי פעולות איבה ואנחנו – הנכים הכלליים המונים כ-165,000 אנשים מקבלי קצבאות נכות. ההתייחסות אלינו הייתה כאל אוכלוסיה חסרת יכולות הזקוקה לחסדים, ולא כאל בני-אדם בעלי יכולות וכישורים אשר יכולים להיות חלק אמיתי ויצרני בחברה הישראלית, אם יוסרו המכשולים העומדים בפניהם.

ב-1999 התארגנו והתחלנו את פעילותנו כגוף אשר לקח על עצמו לשחרר את ציבור הנכים בישראל ממעגל העוני והקיפוח והחלטנו לקחת את גורלנו בידינו.

מעתה ואילך לא עוד ארגונים ופטרונים העושים למען הנכים, אלא נכים הפועלים למען עצמם ולמען החברה כולה.

שיא פעילותנו היה מאבק רחוב נוסף בחורף 2001/2 שנמשך 77 יום בחורף הירושלמי הקר אשר הביא להישגים משמעותיים ביותר בעזרת תמיכתו של הציבור הרחב והבנתם של מקבלי ההחלטות בצדקת דרכנו.

חזון העמותה
מטה מאבק הנכים בישראל רואה עצמו הגוף המקדם ומגן על זכויותיו של ציבור האנשים עם המוגבלויות בישראל מתוך הכרה ואמונה ערכיים, כי הגיעה העת, שציבור זה יממש את החופש לבחור בדרכי חייו ולא עוד מצב בו אחרים בוחרים במקומו.
מטה מאבק הנכים בישראל רואה עצמו מחויב להמשיך ולפעול ביתר שאת למען ציבור זה ולקדם את זכותו לשוויון בכל תחומי החיים תוך הכרה בערך חייו וכבודו של ציבור זה.
שותפות אמיתית של מטה מאבק הנכים בישראל בחקיקה ובעשייה של החברה הישראלית, אשר בה אנו נהיה אדונים לעצמנו, תביאנו ברבות הימים לקיום תשתית איתנה של חברה הומאנית, שוויונית, צודקת ופלורליסטית המקדמת את זכויות הפרט ככלל וזכויות ציבור האנשים עם מוגבלויות בפרט.
מטה מאבק הנכים בישראל פועל לאיחוד וליכוד ציבור הנכים בישראל תוך התארגנות ופעילות לשינוי המצב הקיים וליצירת שוויון זכויות אמיתי.

מטרות העמותה
1. העמותה תפעל למניעת אפליה של נכים במגזר הציבורי והפרטי בכל תחומי החיים (לרבות בתחום התעסוקה, דיור, נגישות, בריאות, חינוך, תחבורה, פעילות חברתית, קהילתית וספורטיבית).
2. העמותה תדרוש ייצוג הולם של נכים בכל הגופים העוסקים בענייניהם.
3. העמותה תפעל לתיקון עיוותים קיימים בגופים האחראיים לספק שירותים לציבור הנכים כמו:קופות החולים, בתי החולים, מעונות נכים, שיקום תעסוקתי מוגן, משרדי הממשלה למיניהם, מוסדות ציבוריים וכיו"ב והתאמתם לצורכיהם הנאותים של הנכים.
4. העמותה תפעל לקידום חקיקה בנושאים הקשורים לחייהם של נכים, יישומה ואכיפתה הלכה למעשה.
5. העמותה תפעל להגברת המודעות בקרב ציבור הנכים לזכויותיהם ולצורכיהם האמיתיים, וכן תעמיק את ההכרה של צרכים אלו בקרב החברה.
6. העמותה תפעל להבטחת רמת חיים נאותה לציבור נכים שאינם יכולים להשתכר למחייתם.
7. העמותה תפעל למתן הזדמנויות שוות בתחום התעסוקה לנכים.
8. העמותה תפעל להקמת פתרונות דיור הולמים לנכים בתוך הקהילה.
9. העמותה תנהיג פעילות קהילתית שמטרתה לעזור ולתמוך איש ברעהו מתוך הכרת הצרכים המשותפים ותעודד את חבריה לפעול למימוש צרכים אלה.

מטה מהמאבק פועל למימוש מטרותיו במספר דרכים:
1. פעילות לוביסטית בתהליכי חקיקה כולל יזום הצעות חוק.
2. ישיבות סדירות ופיתוח תוכניות ייחודיות עם המוסד לביטוח לאומי ומשרדי הממשלה השונים.
3. פניות לבתי משפט כולל פניות לבית המשפט העליון בשבתו כבג"צ באמצעות מחלקה משפטית.
4. העלאת מודעות באמצעות השתתפות בפרויקטים חינוכיים שונים, שחלקם מיועדים אל תוך ציבור הנכים עצמו, וחלקם מיועדים לציבור הכללי, בעיקר לילדים ובני נוער.
5. שימוש מושכל באמצעי התקשורת לקידום מטרותינו, לרבות אתר אינטרנט ועיתון של העמותה.
6. סיוע לנכה הפרטי כאשר מכונת הבירוקרטיה מקפחת אותו ושוללת את זכויותיו כולל הפעלת המחלקה המשפטית לצורך כך.

להלן רשימה חלקית של הישגינו:
1. העלאת קצבת הנכות.
2. המשך קבלת קצבאות הנכות גם לאחר גיל פנסיה.
3. שיפור קצבת השירותים המיוחדים.
4. השוואה מלאה בין גברים ונשים בזכאות לקבלת קצבת שירותים מיוחדים.
5. הגדלת קצבת ילד נכה והשוואתה לקצבת הנכות הרגילה.
6. חוק השילוב של ילדים עם מוגבלות בבתי-ספר רגילים.
7. שותפות מלאה בוועדת לרון לבדיקת צורכי הנכים ופתיחת שוק העבודה עבורם.
8. שותפות מלאה בחקיקת פרק הנגישות של חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
9. מטה מאבק הנכים היווה כתובת לאלפי נכים ומשפחותיהם מהצפון בהתמודדות עם אתגר המלחמה, זאת באמצעות מבצע מג"ן (מענה גמיש לנכים בעת חירום) בשיתוף ג'וינט ישראל. המטה פינה בזמן המלחמה מאות משפחות נכים מהצפון לבתי מלון במרכז הארץ ומאות נוספות לאחריה, לצורך רענון והעצמת החוסן הנפשי. מתנדבים, פעילי המטה העבירו תרופות, מזון וציוד לחבריהם בצפון, לעתים אף תחת אש. המטה המחיש את עוצמת הערבות ההדדית של קהיליית הנכים כולה.

ראוי לציין, כי כל הפעילים במטה עושים עבודתם בהתנדבות.

אנו נמשיך במאבקינו לשוויון ולהשתלבות מלאה בחברה עד אשר יושגו מטרותינו ונוכל לזקוף ראשינו בגאווה כאזרחים שווים מן המניין.