מטה מאבק הנכים רואה את חוסר השוויון והעוולות שנעשים אל מול הנכים, ולכן שם לעצמו כמטרה נעלה לשרת את ציבור הנכים ולתת מענה לכל צורך, אם מדובר בזכויות ואם במטרתו של הארגון לייצג נכים אל מול המוסדות הנוגעים בדבר.

מטרותיו של הארגון-

  • לתת מענה אינדיבידואלי ולהסביר את הזכויות המוקנות דין ולכוון את בעלי המוגבלות למיצוין.
  • לעמוד מול משרדים ממשלתיים כגון- המוסד לביטוח לאומי, משרד הבריאות, משרד השיכון, משרד התחבורה ומשרד האוצר כדי להביא לשיפור של מעמד הנכים אם זה בנושאי תקנות הנגישות, גובהה הקצבאות, חקיקה ותקנות, ולענות על הצרכים המיוחדים אם בהצפת העוולות ואם במתן הטבות ו/או זכויות לנכים.
  • להוציא עלון פעמיים בשנה לפחות כדי לשמור על קשר ולעדכן את חברי המטה.
  • להעלות את מספר החברים במטה וכן את המודעות בציבור לפעילות הארגון.
  • לקבל מימון ותרומות על מנת להמשיך את קיום הארגון.

דרכי ביצוע-

צוות המטה, הן המקצועי והן המתנדבים, מקדיש ימים כלילות במטרה להשפיע על גופי הממסד השונים בצורך ובהכרה בשוויון זכויות ואפשרויות מלא לאנשים עם מוגבלות בישראל.
צוות המטה מונה אנשי מקצוע ומתנדבים שכל מטרתם היא ליצור מודעות הן בחברה והן בממסד לזכויות, המלווה ברוח לחימה ומנהיגות במטרה למנף שינויים תהליכיים בממסד ולחקיקה לתועלת הנכים בישראל.

1506663_10151821363337934_965554456_nעצמאות-

מטה מאבק הנכים קם כגוף לתועלת קהילת הנכים בישראל. כגוף עצמאי ללא כוונות רווח. מהותו של הארגון להביא לידי חקיקה מהותית לקידום נושאי הנכים בישראל ומעמדם בציבור. חזון העמותה נבנה על עיקרון עצמאות טוטאלית ללא תלות בגופים ממשלתיים או מסחריים לצורך קיומו (מענקים, תרומות ומימון), בכדי שבבואו לנהל מו"מ מול הממסד מטה מאבק הנכים מגיע בידיים נקיות לחלוטין.

השפעה-

מטרת מטה מאבק הנכים ליצור השפעה מירבית על הממסד בכל הנוגע לרווחת הנכים בישראל ולגבות העלאת המודעות לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות בענייני רווחה כלכלית משפטית וחברתית.
המטרה היא להשפיע בדרכי חקיקה והובלה להכרה ציבורית ותודעתית של הציבור הרחב לצרכי הנכים ולצורך בנגישות מלאה בשאיפה לשוויון זכויות מלא ושיתוף האדם עם המוגבלות בקהילה.

ידע ומומחיות-

מומחי מטה המאבק לומדים ומתנסים בכל נושא הנוגע לרווחת הנכים, הן בעבודה והן בחיי היום יום. הידע והמומחיות באים כתולדה מההתנסות האישית והקולקטיבית ומלמידה של היבטים נוספים כדי לענות על כל הצרכים של האנשים עם המוגבלות. הידע והמומחיות נועדו לשרת ולשפר את איכות החיים של האנשים עם המוגבלות ולפתוח בפניהם צוהר אל הזכויות המוקנות על פי כל דין.

יושרה-

היושרה וניקיון הכפיים הם הפרמטרים המייחדים את מטה מאבק הנכים מכל שאר ארגוני הנכים. זהו הדגל שתחתיו אנו מתנהלים ובזכותו אנו מקבלים התייחסות רצינית מהממסד הציבור ובעלי המוגבלויות.