חברי ההנהלה

חברי הנהלת מטה מאבק הנכים בישראל (ע"ר):

נעמי מורביה

נעמי מורביה, יו"ר המטה

מנחם יעקובוביץ

מנחם יעקובוביץ, חבר הנהלה

שלומי מולכו

שלומי מולכו, חבר הנהלה

עדאקי בנימין

עדאקי בנימין, חבר הנהלה

משה יוסף

משה יוסף, חבר הנהלה

 

כלמינסקי אשר

כלמינסקי אשר, חבר הנהלה

יעקב כהן

יעקב כהן, חבר הנהלה

חאלד מחאמיד

חאלד מחאמיד, חבר הנהלה

אמירה חדד

אמירה חדד, מנהלת משרד

עזריאל בלומנקרנץ

עזריאל בלומנקרנץ, ועדת ביקורת

ניסים מורביה

ניסים מורביה, מנכ"ל