בחירות ליו"ר ומועצת המטה

הבחירות ליו"ר ומועצת העמותה יתקיימו בתאריך 30/07/19
ניתן לקבל את תקנון הבחירות במשרדי העמותה

נעמי מורביה – יו"ר
חברי הוועד המנהל והמועצה
מטה מאבק הנכים

תגובות

תגובות